Middwei


Dette er vårt drømmested som mange nok kan misunne oss. Eiendommen ligger i Innervågen på Kongensvoll, ytterst i Imsterfjorden. Det er ikke mitt fødested men en eiendom som jeg fikk som testamentlig gave fra en Krigsseiler ved navn Ragnvald Hellan Arntsen ved hans død 1. august 1983. Hit reiser vi så ofte som vi kan, både sommer og vinter, det er vel å betrakt som vårt andre hjem. Hovedbyggningen på Middwei ble ferdigstilt i januar 1970, men jeg kan vel nesten si at Middweis historie startet ved krigsutbruddet i 1940. Ragnvald seilte utenriks da det skjedde og han ble derfor i utenriksfart under hele krigen. Han ble utdannet til skytter i handelsflåten i Camp Norway, Lunenburg i Canada og bar Marinens uniform. Det var lite utdannede skyttere i forhold til antall bevæpnede handelsfartøyer så det ble ikke lange landloven før skytterne måtte mønstre ut igjen, gjerne på en ny båt. Etter krigen tok Ragnvald Amerikansk statsborgerskap, men hjemlengselen ble for stor så i 1946/47 kom han hjem. Han hadde ingen familie i Norge bortsett fra min farfars slekt hvor han hadde vokst opp som liten i Imsterfjorden. Det var da naturlig at Kongensvoll ble stedet hvor både far og tante Georgine bodde med sine familier. Ragnvald hadde lite å rutte med etter krigen på samme måte som de fleste. Krigsseilerne hadde tross alt et håp da de hadde "penger på bok" gjennom Nortrashipfondet som ble opprettet av den Norske regjering under krigen. Disse sparepengene som krigsseilerne hadde blitt trukket for gjennom nesten hele krigen så de ingen ting til før på midten av 1960 tallet. Imens måtte de livnære seg som best de kunne, de hadde ingenting annet med seg etter krigen enn det de gikk og sto i. Ragnvald kom seg igjennom det med god støtte ikke minst fra mor, så langt hun formådde. Da krigspensjonen kom ble det omsider råd til å bygge hus og med god vilje fra grunneier ble stedet valgt like ved naustet hans som var bygget tidlig på 50 tallet. Hvorfor han kalte stedet Middwei er litt usikkert. I Stillehavet er det en øy som heter Midway hvor det ligger en Amerikansk marinebase (Ragnvald seilte også på Stillehavet under krigen), eller kanskje han følte han var midtveis i livet? For øvrig var Ragnvald god til å snakke sjømannsengelsk og han skrev vel engelsk slik han uttalte ordene. Jeg tror ikke Middwei hadde eksistert dersom ikke 2. verdenskrig hadde kommet. Da hadde skjebnen nok blitt en helt annen for Ragnvald.


Her er Ragnvald ombord i den siste sjarken han hadde som kystfisker i Trondheimsfjorden.
Her er sjarken hans i fortøyningene sine utenfor eiendommen hans på midten av 70-tallet.

Tilbake til forsiden